Hafslund E-CO har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og drifter en produksjon på over 21 TWh. Hafslund E-CO ønsker å