Pressemelding fra Sira-Kvina:

Sira-Kvina kraftselskap har gått til innkjøp av seks kjølesystemer, som vanligvis brukes i maskinrommet på havgående fartøy.

Leverandør er Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers som skal levere seks av selskapets «Pleat» sjøvannskjølesystemer. Vanligvis brukes dette systemet til å redusere temperaturen i til hovedmotor og andre støttesystemer på skip ved hjelp av sjøvann, og dermed unngå overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.

– At teknologien vår har tatt turen fra sjø til fjells er morsomt, men prinsippet om å bruke vann til kjøling er det samme begge steder, sier Lars Elling Gloppholm, salgssjef for ettermarked i Hydroniq Coolers.

Inge Bøen, daglig leder i Hydroniq Coolers, skal levere seks slike Pleat-kjølere til Sira-Kvina sitt kraftverk på Tonstad. Foto: Hydroniq Coolers

På Tonstad kraftverk skal «Pleat»-kjøleren imidlertid kjøle ferskvann, såkalt finvann som ikke leder strøm og som blir anvendt til å kjøle ned generatorene på kraftstasjonen. For et par år siden leverte Hydroniq Coolers to kjøleenheter til den ene generatoren på kraftstasjonen. Nå kjøper Sira-Kvina seks kjøleenheter til – to hver til hver av de tre øvrige generatorene.

– Kjølerne har vist seg å være svært driftssikre samt enkle å rengjøre og vedlikeholde, inkludert gjennomføring av såkalt «backflushing» for å rense kjølesystemene. Derfor har vi gått til innkjøp av kjølere til de andre generatorene, sier Kjell Berntsen, leder for mekanisk vedlikehold i Sira-Kvina kraftselskap.

Den patenterte Pleat-kjøleren er en modulbasert kjøler i titan, med et designtrykk på 6 bar og designtemperatur fra 0 til 95 grader Celsius.

Pressemeldingen er kortet ned av Europower.