Den perioden av året hvor det vanligvis er høyest fyllingsgrad i norske vannmagasin er fra uke 37 til 44, altså fra første