Det varme og tørre sommerværet har tært på vannmagasinene og gitt et hydrologisk underskudd så langt. Dette bidrar