Pressemelding fra Norsk Grønnkraft: Grunneierne har etter en vellykket utbygging av Grytendal kraftverk i samme område for et par år siden