Det er i en pressemelding fra direktoratet det kommer frem at de ønsker moderne konsesjonsvilkår for Holsvassdraget i Hol og Ål kommune. Det