Småkraftforeninga har i samarbeide med fornybarselskapet Ecohz utviklet et nytt digitalt kart som viser plasseringen for alle småkraftkonsesjonene som ennå ikke er bygget. Fra forrige kart ble lansert i 2018 er antall utbygde konsesjoner redusert fra rundt 400 til 290, men det er altså fortsatt en del å ta av.

Med dette kartet håper Småkraftforeninga at flere vil få opp øynene for mulighetene slik at de beste prosjektene kan bli realisert.

– Småkraftforeninga har lenge hatt et ønske om igjen å synliggjøre hvor alle de ubenyttede konsesjonene ligger plassert rundt i landet.