Småkraftforeninga har i samarbeide med fornybarselskapet Ecohz utviklet et nytt digitalt kart som viser plasseringen