Pressemelding:

Bjørndalen kraftverk i Voss herad i Vestland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Bjørndalen kraftverk. Kraftverket vil kunne bidra med en årlig produksjon på om lag 6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vilkår ikke er i strid med vannforskriftens regler og at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene.

Storagroe kraftverk i Voss herad i Vestland fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Storagroe kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,5 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for naturmangfold og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.

Kjønnås minikraftverk i Ringebu kommune i Innlandet fylke

Departementet har opprettholdt tidligere Oppland fylkeskommunes avslag til Kjønnås minikraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 2 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for en kritisk truet art og øvrig naturmangfold av stor verdi, herunder Nordåa-Søråa naturreservat.

Pressemeldingen finner du her.