Pressemelding fra OED: Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utbygging av Nonstadgilet kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 9,7 gigawattimer