OED melder at de opprettholder NVEs vedtak i tre småkraftsaker. To av sakene gjelder avslag på søknad om bygging av småkraftverk. Det gjelder Opedal Ljosverk i