Første kvartal 2022 endte 36 millioner svakere for Helgeland Kraft enn samme periode i fjor, melder Helgeland Kraft i en pressemelding. Driftsresultatet endte på snaue 32 millioner, noe selskapet blant annet tilskriver ekstreme prisendringer knyttet til systemprisen som følge av Ukraina-invasjonen.

Store utslag på Helgeland Krafts finansielle sikringer for strømsalg og vannkraft ga et totaltap på kontraktene på 17 millioner i perioden, skriver selskapet.

Både nettvirksomheten og strømsalgvirksomheten landet på et noe bedre kvartalsresultat sammelingnet med fjoråret, men de øvrige forholdene toppet med lave spotpriser på strøm i Nord-Norge prisområde, gir totalt sett et svekket resultat for konsernet.