– Vi er bekymret for at noen utbyggere ikke rekker stengningen elsertfikatmarkedet på grunn av korona-viruset. Det har jeg tilbakemeldinger fra