Han frykter at politikerne ender opp med endringer som oppmuntrer bransjen til å gjøre investeringer som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Sanderud-utvalgets rapport ble levert for et knapt år siden, men regjeringen puttet den raskt i skuffen. Både bransjen, der kommunene er storeiere, og politiker steilet over at utvalget gikk løs på ordninger som gir kraftkommunene milliarder i direkte inntekter.

Vil avskrive mer

Det bransjeorganisasjonen Energi Norge ønsker seg, er endringer i den såkalte grunnrenteskatten, en skatt selskapene betaler for de ekstraordinære inntektene de får gjennom å ha eksklusiv tilgang til naturressurser - norske fosser.