Det er uenighet om hvor stort potensialet for mer strøm er ved å oppgraderer og utvide eksisterende anlegg. Uansett mener flere i bransjen at skatteregimet gjør at