Det er Salten Kraftsamband (SKS) som har bygget kraftverket, som bidrar med en årlig kraftproduksjon på i overkant av 27 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 1360 husstander.

Det var ordføreren i Beiarn kommune, Monika Sande, og SKS-sjef Liina Veerme som kuttet snora og åpnet Breivikelva kraftverk.

Skal gjøre regionen attraktiv

– Vi er veldig stolte over at vi dag kan starte produksjon av enda mer fornybar energi gjennom et flunkende nytt vannkraftverk i Beiarn kommune, sier Veerme i en pressemelding.

Hun påpeker at etableringen kombinerer lokal verdiskapning med bidrag til et større nasjonalt og globalt perspektiv.

– Behovet, etterspørselen og ikke minst kravene til bærekraftige og grønne energiløsninger vokser for hver dag som går. Dessuten ønsker vi å legge til rette for etablering av kraftkrevende industri i Saltenregionen, sier hun.

Breivikelva Kraftverk utnytter deler av fallet mellom Klumpvatnet og Beiarfjorden. Foto: SKS

På plass etter 36 år

Planene om bygging av kraftverket startet helt tilbake i 1985. Men først i 2011 ble det konsesjonssøkt. Tillatelse for bygging ble gitt av NVE i 2014.

I 2019 startet SKS byggingen av vannkraftverket som utnytter deler av fallet mellom Klumpvatnet og Beiarfjorden.