Rettelse 18. januar: I den opprinnelige saken kom Europower i skade