Bakgrunnen for saken er at Lyse og Hydro i oktober ble enig om å danne