Flere av Statkrafts anlegg i nord skal sikres femti nye leveår. Til det kreves milliardinvesteringer og arbeidene settes i gang