Pressemelding:

Dammene er inntaksmagasiner for Gråsjø og Trollheim kraftverk som ligger i kommunene Surnadal og Rindal. Kraftverkene eies og driftes av Statkraft.

Dammene ved Gråsjø danner inntaksmagasin for Gråsjø kraftverk som har utløp i Follsjøen. Follsjødammen danner inntaksmagasin for Trollheim kraftverk.

Anleggene skal fornyes og rehabiliteres for å tilfredsstille dagens forskriftskrav. Arbeidet starter våren 2021 og skal ferdigstilles innen høsten 2025.

Støttefyllinger og skåningsvern

Begge dammene skal forsterkes med støttefyllinger og skråningsvern, både oppstrøms og nedstrøms. Det skal bygges nye kroner på begge dammene, samt at de får nye lekkasjemålesystemer. I tillegg skal også flomløpet på dammen ved Follsjøen utvides.

– Vi er selvsagt svært glade for at Statkraft viser tillit og lar oss gjennomføre enda et rehabiliteringsprosjekt for dem, sier konserndirektør Steinar Myhre i Skanska Norge.

Songa og Trolldalen mot slutten

Rehabilitering av gamle steinfyllingsdammer er et nisjemarked Skanska. I Vinje i Telemark har selskapet i dag et pågående damprosjekt, rehabiliteringen av Songa og Trolldalen dammer, i tillegg til en rekke andre damprosjekter de har ferdigstilt opp gjennom årene.

– Arbeidet med rehabiliteringen av dammene på Songa og Trolldalen går nå mot slutten, og det er veldig bra at vi nå får inn et nytt damprosjekt, sier prosjektsjef Oddmund Hansen i Skanska Norge.

Han forteller at det var viktig å vinne dette prosjektet slik at Skanska sikrer jobb og utviklingen til damspesialistene i selskapet.

PRESSEMELDINGEN er redigert og kortet ned av Europower Energi.