Tidligere denne måneden ble det kjent at Statkraft vil stenge Fykantrappa. Trappa i Meløy kommune i Nordland ble opprinnelig bygget som adkomst til kraftverket i