Europower har skrevet en rekke saker om taksonomi. Hvis du ikke er helt kjent med begrepet anbefaler vi at du leser noen av sakene som det er lenket til i spalten til venstre.

EU-kommisjonen forklarer hva de har lagt frem på denne siden.

Kjernen i EUs taksonomi-regler er at de definerer hva som er grønn næringsvirksomhet. Det vil ha betydning for finansiering av nye prosjekter. Forslaget fra kommisjonen skal etter planen vedtas av EU-parlamentet i mai, og blir gjeldende fra årsskifte.