I oktober 2019 hadde Hafslund Eco, som har vært byggherre for prosjektet, en forventning om at