I en direktesending hos enerWE Partner, fikk konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund Eco spørsmål om hvilken rolle fjernvarme vil få i fremtiden. Han var ikke i tvil.

– Den tror jeg blir veldig viktig, svarte han, og forklarte dette nærmere med å ta utgangspunkt i situasjonen i Oslo, der nettopp Elvia har det lokale strømnettet.

Ruyter var ikke i tvil om at investeringene i nettet i hovedstaden ville vært på et helt annet nivå om alt forbruk på dager med effekttopper skulle vært dekket opp av elektrisk oppvarming.