Agder Energi samler selskapene Agder Energi Varme, Bio Energy og NEG (Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel) og etablerer