Innen fem år skal kullkraftverket i Longyearbyen være historie. På tundraen mellom kullkaien og flyplassen i Longyearbyen, står det en borerigg som skal jobbe seg ned mot 200 meter ned i bakken, skriver High North News.

Lokale myndigheter vil finne ut om fjellet rundt Longyearbyen kan lagre varmeenergi. Tanken er at om byen i fremtiden får energi fra solceller, solfangere og vindmøller kan overskuddsenergien lagres som varme i fjellet her.

Stort varmebehov

En av de største utfordringene rundt nytt energiverk i Longyearbyen, er at byen har et stort behov for varme.

– Når Gruve 7 blir lagt ned, vil 75 prosent av energibehovet i byen være varme. Om vi løser utfordringen med nok varme, løser vi mye av energiutfordringen. Å lagre varme er også enklere enn å lagre strøm, seier prosjektleder Rasmus Bøckman i Longyearbyen lokalstyre til High North News.

I tillegg til brønnen ved flyplassen, er det boret en brønn ved det gamle oppredningsverket ved byen. Begge stedene ligger like ved fjernvarmenettet i Longyearbyen.