Enova la før jul frem en hovedrapport og et sammendrag av forprosjektet som er gjort om ny energimerkeordning. Disse