Coop skal de neste to årene investere 100 millioner kroner i ny teknologi på CLog og med dagens avtale sikrer Statkraft at spillvarmen fra logistikksenteret vil bli levert som fjernvarme til kunder i næringsparken rundt. Det opplyser Statkraft i en pressemelding.

Tidligere ville man utvidet kapasiteten på det eksiterende elektriske anlegget i forbindelse med en utbygging. I stedet etablerer Coop en batteriløsning som skal forsyne anlegget med strøm, i tillegg til å investere i solceller og utnyttelse av overskuddsvarmen fra anlegget.