I kvartalsrapporten opplyser Eidsiva energi at andre kvartal har vært preget av lave priser og lavere volum som