Som Europower Energi varslet onsdag, var høringen av Enovas rapport fra forprosjekt om energimerkeordningen, rett «rundt hjørnet». Rapporten var ferdig allerede i slutten av november, men flere statsrådsskifter