Bakgrunnen for justeringene er at Enova ønsker å spisse Fjernvarmeprogrammet mot infrastrukturutbygging og effektavlastning. Det settes derfor noen minimumskrav til dimensjoner og potensial for å kunne søke på programmet, ifølge