Pressemelding fra Enova: – Dette programmet gjennomfører vi som en konkurranse med 3- 4 søknadsfrister per år. Slik situasjonen er nå,