Mandag la Justis- og beredskapsdepartementet frem listen over kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg til at