Mandag la Justis- og beredskapsdepartementet frem listen over kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg til at kraftforsyning er listet opp, er også forsyning av fjernvarme og avfallsforbrenning inkludert.

– Vi er fornøyde med at regjeringen har inkludert fjernvarme og avfallsforbrenning i listen over tjenester som er viktige under koronakrisen, forteller Truls Jemtland, kommunikasjonssjef i Oslo Fortum Varme, til Europower Energi.

Drift som normalt

Fortum Oslo Varme opplyser til Europower Energi at produksjon og leveranse av fjernvarme går som normalt. Det gjør også energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.