Veas er Norges største renseanlegg og renser avløpsvannet fra rundt 750 000 innbyggerne i eierkommunene i Oslo, Bærum,