Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) skriver i en pressemelding at det som intensjon å inngå avtale med portugisiske Efacec om å bygge et framtidsrettet biogassanlegg for Nedre Romerike og Sør-øst Innlandet. Investeringen er på rundt 800 millioner kroner,