I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringen innføring avgift på avfallsforbrenning. I revidert slo de retrett etter