I statsbudsjettet for 2021 foreslo regjeringen innføring avgift på avfallsforbrenning. I revidert slo de retrett etter blant annet påtrykk fra de to partiene som i dag sitter med regjeringsmakten.

Norsk Fjernvarme reagerte kraftig forslaget om å innføre en avgift på avfallsforbrenning for å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser.

Ifølge daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg, var dette en real skivebom. Han var den gangen fornøyd med at det ble lagt på is. Gleden ble kortvarig da det i årets budsjett kom et nytt forslag på det samme.