Først halvår viser et resultat på 34 millioner kroner, en nedgang på 109 millioner kroner. De lave kraftprisene har også slått hardt inn over Statkrafts fjernvarmevirksomhet. I andre kvartal