Fjorårets rekordlave kraftpriser bidro sammen med et relativt lavt forbruk til at det ble beskjedne resultater for fjernvarmeselskapene i 2020. Det gjaldt også for Statkraft, som blant annet gikk i minus i andre kvartal separat i fjor. I første halvår har dette snudd.

Økte kraftpriser og høyere volum som følge av lavere temperaturer i store deler av første halvår ga samlet et betydelig løfte i Statkraft Varmes resultat for første halvår i år sammenlignet med samme periode i 2020.