Fjorårets rekordlave kraftpriser bidro sammen med et relativt lavt forbruk til at det ble beskjedne resultater for fjernvarmeselskapene i 2020. Det gjaldt også for Statkraft, som blant annet gikk i