– Det er avdekket straffbare forhold i konkursen og bostyrer har oversendt innberetninger til politiet med anmeldelse, heter det i sluttrapporten til bobestyrer Unni Rådalen. Hun er