Rørleverandøren Pipelife har sett utfordringer hos rørnettseiere som ofte ikke har oversikt over all infrastrukturen. Dette har de forsøkt å finne en løsning