Rørleverandøren Pipelife har sett utfordringer hos rørnettseiere som ofte ikke har oversikt over all infrastrukturen. Dette har de forsøkt å finne en løsning på, slik at man kan få oversikt både over eksisterende nett, feil og vedlikeholdsbehov.

Ved hjelp av små sensorer som monteres i rør og kummer, kombinert med Telenors NB-IoT-teknologi, blir informasjon om vannstand, temperatur, vannmengde og andre data sendt til en skyløsning. Denne informasjonen blir tilgjengelig for driftspersonell på pc, nettbrett og mobil.