Mildere klima, bedre varmepumper og økende andel nye ovner har siden 2010 gjort et innhogg på 34 prosent i vedforbruket for norske husholdninger, ifølge SSB. 2010