Høringsrunden har vist at det finnes gode fornybare alternativer til bruk av mineralolje på norske byggeplasser. Mineralolje brukes blant annet til oppvarming og tørking av bygninger og fjernvarme, elektrisitet og