I brev til Olje- og energidepartementet orienterer NVE om at de vil utrede forslag til fremtidig regelverk for fjernvarme.

– Slik regelverket er i dag, følger i praksis fjernvarmeprisen strømprisen. Vi vil nå vurdere om dette er den beste løsningen, all den tid fjernvarme som regel produseres fra søppel og bioenergi, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

NVE mener det er viktig å se på om reguleringen av fjernvarme fortsatt skal skje slik det ble bestemt i fjernvarmeloven fra 1986.