I brev til Olje- og energidepartementet orienterer NVE om at de vil utrede forslag til fremtidig regelverk for fjernvarme. –