På Motvinds demonstrasjon mot vindkraft foran Stortinget på lørdag, var Ruben Oddekalv fra Norges miljøvernforbund en av talerne. Når Europower får en prat med ham etter innlegget, spør vi også ham om hvordan han ser på konflikten mellom klima og miljø i spørsmålet om vindkraft.

For på den ene siden argumenteres det i den norske miljøbevegelsen for at det er nødvendig med mye ny fornybar energi i form av blant annet vindkraft for å erstatte den fossile energien, mens vindkraften på den andre siden fører til inngrep i naturen.

Her har for eksempel Bellona og Frederic Hauge vært ute og påpekt at vi må være villig til å ofre natur og klimaområder for det grønne skiftet.

– Vi må være ærlig. Det blir konsekvenser av det grønne skiftet. Men konsekvensene av å la være å gjøre noe, er mye større, sa Hauge til NRK i forrige uke.

Mener vindkraft kun dreier seg om økonomi

Oddekalv aksepterer imidlertid ikke dette premisset. Han mener at vindkraft ikke er et spørsmål om miljø eller klima, men et rent økonomisk spørsmål.

– Det er ikke klima mot natur, det er økonomi mot natur og miljø, sier Oddekalv til Europower.

Han har heller ingen ting til overs for Bellona, og påpeker at både organisasjonen og Hauge personlig har investert i en batterifabrikk som trenger mer strøm fra vindkraft.

– Det vi har sett fra Bellona har for stort økonomisk tilsnitt til at jeg vil kalle det natur eller miljø, ei heller klima, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundet har utmerket seg som noen av de mest innbitte motstanderne av vindkraft, og under ledelse av Rubens far, Kurt Oddekalv, stilte de blant annet opp med en død ørn på et vindkraftarrangement. De har også stilt opp med bannere med påskriften:
«NVE blåser i miljøet. Stopp klimapropagandaen. Ingen ny ødeleggende vindkraft i Norge».

Fortsatt kritisk til bruk av rettssystemet mot vindkraft

På vindkraftdemonstrasjonen var det god stemning mellom Motvind og Miljøvernforbundet, men det har ikke alltid vært slik. Kurt Oddekalv har for eksempel tidligere vært en krass kritiker av fremgangsmåten til Motvind når de har prøvd å bruke rettssystemet for å stanse vindkraftutbyggingen. I et brev beskrev han den juridiske strategien som «amatørenes aften».

Ruben Oddekalv står for det samme synet på rettssaker mot vindkraft som sin far, men han legger seg på en langt mer forsonlig linje.

– Vi har sagt vårt om det å kjøre rettssak. Det å kjøre rettssak mot staten er alltid dårlig butikk uansett om man har rett eller ikke. Vi er enig i saken til de som har kjørt det for retten, men å gå til rettslige skritt mot staten er stort sett en tapt sak, sier Oddekalv.

Mener havvind-satsingen ikke gjøres for klimaet

Han tror heller ikke at det vil hjelpe så mye på vindkraftsaken om det blir et regjeringsskifte, slik de fleste meningsmålinger tyder på, men han håper at valget vil gi flere stortingspolitikere som prioriterer naturen.

– Jeg er nok ikke kjempeoptimistisk, men jeg har et håp om å få inn flere gode miljøfolk sånn at man har flere grønne stemmer som man kan snakke med. De er det lettere å snakke med enn de som kun teller kroner, sier Oddekalv.

Han trekker imidlertid frem et unntak der han ikke tror det blir lettere etter valget.

– Havvind ser jeg mørkt på uansett, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundets motstand mot vindkraft er absolutt, og det inkluderer også til havs. Ruben og Norges Miljøvernforbund mener at det blir helt feil å se på satsingen på havvind som et klimatiltak for å erstatte fossil energi med et fornybart energialternativ.

– Jeg tror at grunnen til at det satses så mye på havvind er fordi det skal skape ny industri og nye arbeidsplasser, ikke fordi det har noe med miljø eller at det er den beste måten å skape energi på, sier Oddekalv til Europower.