- Fra et økonomisk perspektiv er Energiewende en katastrofe. Siden 2009 har vi ikke sett noen reduksjon i utslippene av drivhusgasser i Tyskland, ikke engang