Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner, med en samlet installert effekt på 55,9 MW, som