Vindkraftmotstandernes forening Motvind Norge har ansatt ny daglig leder, og i et intervju med Europower tidligere denne uken ga Stein Malkenes uttrykk for at konflikten med tidligere generalsekretær Rune Haaland var et tilbakelagt kapittel.

– Det er viktigere å videreutvikle organisasjonen enn å se hva som skjedde med "kuppet" til Rune Haaland. Det var en trist start for hele organisasjonen. Men det skjedde. Nå blir det min jobb å se fremover, sa Stein Malkenes til Europower.

Dette reagerer Haaland kraftig på, og i en epost gjør han det klart at saken på ingen måte er over.

– Saken er ikke i ferd med å avsluttes, tvert imot. Det er flere igangværende rettslige prosesser i kjølvannet av at styret i fjor høst fjernet generalsekretærstillingen i strid med vedtektene og samtidig fjernet 7 av 10 nøkkelpersoner i administrasjonen i tillegg til advokatfirmaet Elden som spydspiss i rettslige prosesser mot vindindustrien, sier Haaland.

Han viser blant annet til at det torsdag denne uken er rettsmekling i sak som LO-advokatene har anlagt på vegne av tre NTL-organiserte mot Motvind Norge. De mener at de ikke har fått utbetalt avtalt lønn som de har krav på.

Den tidligere generalsekretæren avviser også at han skal ha forsøkt å gjennomføre et kupp. Han mener det er sittende styre og styreleder som har ansvaret for konflikten og det han beskriver som organisasjonens ukultur.

– Min lojalitet er hos medlemmene i Motvind Norge som eier foreningen. Jeg er fortsatt betalende medlem med både årskontingent og fast månedlig bidrag, sier Haaland.

Haaland har etablert flere kampanje-organisasjoner under Motvind-navnet. Han mener at Motvind Norge er den useriøse delen av Motvind-bevegelsen, og at det er de andre som driver seriøs folkeopplysning med fakta og dokumentasjon i kampen mot vindkraft.