Koronautbruddet og medfølgende koronatiltak skaper små og store utfordringer i de fleste deler av samfunnet. Mange jobber fra hjemmekontor som følge av smittevernsreglene, og fysiske møter blir ofte utsatt eller kansellert. Det skjer også med befaringer av forskjellige utbygginger.

16. april skulle NVE ha en befaring av Frøya vindkraftverk. Det er en vanlig del av oppfølgningen når det bygges ut ny energiproduksjon. Frøya er på mange måter midtpunktet i den norske vindkraftmotstanden, og temperaturen her har til tider vært veldig høy.

I et brev til Frøya kommune og TrønderEnergi, skriver imidlertid NVE at den planlagte befaringen ble avlyst.

– Siden de nasjonale retningslinjene er forlenget til 14. april, og på grunn av den generelle smittesituasjonen, har vi kommet til at den avtalte befaringen 16. april bør avlyses/utsettes. Vi takker for deres velvillighet, og beklager at befaringen ikke lot seg gjennomføre, skriver seniorrådgiver Anne Johanne Kråkenes i brevet.

Vindkraftmotstander Eskil Sandvik er en av administratorene for gruppen Nei til vindkraftverk på Frøya. Han håper NVE følger opp med en ny befaring.

– Vi håper NVE kommer tilbake på et senere tidspunkt, sier Sandvik til Europower.

Det er ikke sikkert at han og de andre vindkraftmotstanderne får det ønsket oppfylt. Når Europower tar kontakt, bekrefter NVE at befaringen ble avlyst. Det er imidlertid usikkert om det blir satt opp en ny dato.

– Det er foreløpig ikke varslet noe ny inspeksjon på Frøya vindkraftverk, men dette er noe NVE kontinuerlig vurderer, sier Kråkenes.

Ønsker flere befaringer

Kråkenes forteller at koronarestriksjonene får konsekvenser for NVE's arbeid, men at de likevel har fått gjennomført en del.

– NVE har, som følge av reise- og smittevernrestriksjoner, periodevis måtte utsette enkelte inspeksjoner. Totalt sett ble det i 2020 gjennomført 164 inspeksjoner av settefiskanlegg, kraftlinjer, vind- og vannkraftanlegg, sier Kråkenes.

Det er imidlertid ønskelig med flere befaringer, og NVE regner med at det blir tettere oppfølgning når restriksjonene lettes.

– Vi er forberedt på en intensiv tilsynsperiode etter hvert som restriksjonene gradvis løsnes på, slik at vi kan fortsette å følge opp pågående byggeaktivitet, sier Kråkenes.

Slike befaringer er en viktig del av NVEs arbeid med å følge opp byggeprosjekter.

– En inspeksjon av et vindkraftverk, eller settefiskanlegg, kraftlinjer eller vannkraftanlegg, er en uavhengig og dokumentert fysisk kontroll av anlegget i bygge- eller driftsfasen hvor NVE kontrollerer at anlegget bygges, eventuelt driftes, i tråd med de tillatelsene som er gitt. I byggefasen vil hovedtema for eksempel kunne være arealbruk, terrenginngrep og opprydding/istandsetting. I etterkant av inspeksjonen vil vi utarbeide en inspeksjonsrapport hvor NVEs vurderinger kommer frem, sier Kråkenes.