I debatten rundt vindkraft har det vært mye fokus på slitasjen på vindturbinene og hvor mye av det som eventuelt kommer ut i naturen. Her har det kommet påstander fra motstandere av vindkraft om at det er snakk om betydelige mengder med avfall som faller av vingene på vindturbinene, mens vindkraftindustrien har avvist påstandene.

I en epostutveksling mellom NVE og Eurus Energi som Europower har fått innsyn i, kommer det frem at NVE jobber med å oppdatere sitt kunnskapsgrunnlag om vindkraft. De skal blant annet lage en temarapport om forurensning fra vindturbiner, med et undertema om slitasje og mikroplast.

I den forbindelse tar NVE kontakt med Høg-Jæren vindkraftverk for å høre hva slags erfaringer de har med vedlikehold av vindturbinene.

Høg-Jæren vindkraftpark begynte å produsere strøm allerede i 2011. De har en total installert effekt på 73,6 MW fordelt på 32 vindturbiner som hver yter 2,3 MW.

– Vi reparerer cirka 20 vinger i året, skriver Kenneth Puntervold i Eurus Energy og Jæren Energi i sitt svar til NVE.

20 vinger utgjør om lag en femtedel av de 96 vingene som er i aksjon på de 32 vindturbinene.

Han forklarer videre at de har utført vingereparasjoner siden sommeren 2017. Det var året etter at de overtok turbinene fra leverandøren. De første fem årene var det garanti, og da var det leverandøren som sto for service og vedlikehold.

– Vi regnet da med å utbedre slitasjene på nytt hvert 5 år, og det ser ut til å være korrekt, skriver Puntervold.

Da de gjorde reparasjonene benyttet de produktene Sika Force og Toyota's Wind Hullo Topcoat som maling og beskyttelse.

– Det går i gjennomsnitt cirka 1 tube Sika force og 2 liter med Topcoat og beskyttelse per vinge, skriver Puntervold i eposten til NVE.

Én tube består av ca. 85 gram. Det betyr at det går ca. en kvart kg Sika Force og seks liter top coating per vindturbin - hvert femte år.

– I tillegg opplever vi noen større skader fra lyn, som blir reparert med glassfiber duk. Dette dreier seg totalt om 1 – 2m2 med glassfiberduk per år, skriver Puntervold.

Fremover forventer imidlertid vindkraftparken å kunne redusere omfanget av vedlikehold. De har gått over til nye produkter fra et selskap som heter Belzona som gir 10 års garanti mot slitasje.