DNV skriver i en pressemelding at de har fått i oppdrag av Nordisk energiforskning å utvikle beste praksis for biodiversitet i havvindprosjekter. Resultatene skal legges frem under Nordisk ministerråd i september i år.

– Vi vil studere en rekke havvindprosjekter og se hvordan erfaringer herfra kan tilpasses nordiske forhold. Det skal bygges ut mye i Nordsjøen og Østersjøen de nærmeste årene, og da er det viktig å ha et godt rammeverk for ta vare på naturen, sier Marte Rusten, prosjektleder og miljørisikoekspert i DNV.