Selv om det ble gitt konsesjon for hele 13 år siden, er det